Amref Flying Doctors

Bedrijfsfilm

Bestaand en nieuw videomateriaal

Amref Flying Doctors wil laten zien wat zij bedrijfspartners te bieden hebben. De film is een mix van (bestaande) opnamen uit Afrika en nieuw opgenomen interviews in Nederland.

Bedrijfsfilm voor Amref Flying Doctors

Bedrijfsfilm voor Amref Flying Doctors

Interviews

De geïnterviewde op zijn/haar gemak stellen doen we sowieso, maar we letten ook op details. Dat betekent dat we poederen tegen ‘glim op de neus’, kleding moet netjes zitten en stof en vuiltjes vegen we weg.